Sjálfbærniskýrsla Strætó 2021
GRI tilvísunartafla

Um skýrsl­una

Strætó gefur út í fyrsta sinn sjálfbærniskýrslu í samræmi við alþjóðastaðalinn Global Reporting Initiative (GRI) Standards: Core. Skýrslan endurspeglar þekkingu Strætó á viðfangsefninu á þeim tíma sem hún er rituð. Með útgáfu skýrslunnar er ekki gefið í skyn að Strætó þekki til fulls áhrif sín á samfélagið, né heldur að samfélagsábyrgð hafi verið að fulla innleidd hjá Strætó.

Upplýsingar í sjálfbærnikýrslunni eru unnar af starfsfólki Strætó á ýmsum sviðum og endurspegla þekkingu sem Strætó hafði þegar skýrslan var rituð.

Um sum viðmiðanna er fjallað um í skýrslunni á meðan einungis er gerð grein fyrir öðru í tilvísunartöflunni. Til að forðast endurtekningar vísar tilvísunartaflan til annarra útgefinna upplýsinga þar sem við á vegna upplýsinga um einstök viðmið. Skýrslan afmarkast af starfsemi Strætó en ekki verktaka sem keyra fyrir Strætó. Upplýsingar í skýrslunni eiga við um árið 2021.


GRI til­vís­un­ar­tafla

Upplýsingar sem settar eru fram í GRI tilvísunartöflu gilda fyrir árið 2021 og tengjast meginstarfsemi Strætó. Lögð er áhersla á að uppfylla þá þætti sem snúa að lýsingu á starfseminni, samfélagslegum áhrifum hennar, mannauði, umhverfismálum, stjórnarháttum og efnahag.

GRI tilvísunLýsingUpplýsingar
Upplýsingar um Strætó

102-1

Nafn skipulagsheildarinnar

Strætó bs.

102-2

Starfsemi, vörumerki, vörur og þjónusta

Um Strætó

102-3

Staðsetning höfuðstöðva

Hestháls 14, 110 Reykjavík

102-4

Staðsetning rekstrar

Hestháls 14, 110 Reykjavík

102-5

Eignarhald og lögform

Strætó er í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, Reykjavík, Kópavogs, Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness.

102-6

Markaðir í þjónustu

Almenningur

Farþegatölur

102-7

Stærð skipulagsheildarinnar

Lykiltölur

102-8

Upplýsingar um starfsmenn og aðra starfskrafta

Lykiltölur

102-9

Aðfangakeðja

Hagsmunaaðilar

102-10

Verulegar breytingar á skipulagsheildinni og aðfangakeðju hennar

Ávarp stjórnarformanns

Ávarp framkvæmdastjóra

102-11

Varúðarregla eða - nálgun

Lög, reglur og tilmæli

102-12

Innleiðing utanaðkomandi frumkvæðis

Hagsmunaaðilar

102-13

Aðild að samtökum

Hagsmunaaðilar

Stefna

102-14

Yfirlýsing frá æðsta ákvörðunartaka

Ávarp stjórnarformanns

Ávarp framkvæmdastjóra

Siðferði og heilindi

102-16

Gildi, meginreglur, staðlar og atferlisviðmið

Lög, reglur og tilmæli

Samfélagið

Stjórnarhættir

102-18

Stjórnskipulag

Stjórnskipulag Strætó

102-22

Samsetning æðstu stjórnar og nefnda hennar

Stjórnskipulag Strætó

Lög, reglur og tilmæli

102-23

Formaður æðstu stjórnar

Stjórnskipulag Strætó

102-24

Tilnefning og val á æðstu stjórn

Stjórnskipulag Strætó

102-25

Hagsmunaárekstrar

Starfsreglur stjórnar

102-26

Hlutverk stjórnar í að setja gildi og stefnur

Stjórnskipulag Strætó

Lög, reglur og tilmæli

Eigendur, stjórn og skipurit

102-28

Mat á frammistöðu æðstu stjórnar

Stjórnskipulag Strætó

Starfsreglur stjórnar

102-32

Hlutverk æðstu stjórnar við skýrslugjöf um sjálfbærni

Framkvæmdastjóri er ábyrgðaraðili sjálfbærniskýrslu

102-33

Upplýsingagjöf um mikilvæg málefni

Stjórnskipulag Strætó

Lög, reglur og tilmæli

Þátttaka hagsmunaaðila

102-40

Listi yfir hópa hagsmunaaðila

Hagsmunaaðilar

102-41

Sameiginlegir kjarasamningar

Kjaramál

102-42

Auðkenning og val á hagsmunaaðilum

Hagsmunaaðilar

102-43

Verklag við virkjun hagsmunaaðila

Hagsmunaaðilar

102-44

Helstu efnistök og málefni

Hagsmunaaðilar

Starfsvenjur við upplýsingagjöf

102-45

Aðilar sem eru hluti af samstæðureikningsskilum

Ásreikningur 2021

102-46

Skilgreining á efni skýrslu og mörkum efnistaka

Um skýrsluna

Umhverfismál

102-47

Listi yfir viðfangsefni

Hagsmunaaðilar

102-48

Ítrekun upplýsinga

Um skýrsluna

Umhverfismál

102-49

Breytingar á skýrslugjöf

Um skýrsluna

102-50

Tímabil skýrslugjafar

Árið 2021

102-51

Dagsetning nýjustu skýrslu

18.5.2021

102-52

Tíðni skýrslugjafar

Árlega

102-53

Tengiliður vegna upplýsingagjafar um skýrsluna

Guðmundur Heiðar Helgason, upplýsingafulltrúi Strætó. gudmundurhh@straeto.is

102-54

Staðhæfingar um skýrslugjöf í samræmi við GRI staðla

Um skýrsluna

102-55

GRI efnisvísir

GRI tilvísunartafla

102-56

Ytri trygging

Ásreikningur 2021

Stjórnarnálgun

103-1

Útskýring á viðfangsefni og mörkum þess

Hagsmunaaðilar

Um skýrsluna

103-2

Stjórnunarnálgunin og þættir hennar

Stjórnarhættir

Stjórnskipulag Strætó

Lög, reglur og tilmæli

Stefnur

Eigendur, stjórn og skipurit

103-3

Mat á stjórnunarnálguninni

Lög, reglur og tilmæli

Eigendur, stjórn og skipurit

Ársreikningur 2021 (áritun endurskoðanda)

Efnahagsleg frammistaða

201-1

Beint efnahagslegt virði sem er skapað og dreift

Ársreikningur 2021

Farþegatölur

201-4

Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum

Ársreikningur 2021

Starfsvenjur við innkaup

204-1

Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu

Hagsmunaaðilar

Efni

301-1

Efni sem notuð eru eftir þyngd eða rúmmáli

Umhverfismál

301-2

Endurunnið hráefni sem notað er

Umhverfismál

Orka

302-1

Orkunotkun innan skipulagsheildarinnar

Umhverfismál

302-2

Orkunotkun utan skipulagsheildarinnar

Umhverfismál

302-3

Orkukræfni

Umhverfismál

302-4

Minnkun á orkunotkun

Umhverfismál

Vatn og frárennsli

303-5

Vatnsnotkun

Umhverfismál

Losun

305-1

Bein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang1)

Umhverfismál

305-2

Óbein orkulosun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 2)

Umhverfismál

305-3

Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (GHL) (umfang 3)

Umhverfismál

305-4

Styrkur á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)

Umhverfismál

305-5

Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (GHL)

Umhverfismál

Frárennsli og úrgangur

306-2

Úrgangur eftir tegund og förgunaraðferð

Umhverfismál

Umhverfistengd hlítni

307-1

Ekki farið að umhverfislögum og reglum

Engin brot eða sektir

Vinnuafl

401-1

Nýráðningar starfsmanna og starfsmannavelta

Mannauður

401-3

Foreldraorlof

Fjölbreytileiki og jafnrétti

Samband vinnuafls og stjórnenda

402-1

Lágmarks uppsagnarfrestur ef breytingar verða á rekstri

Kjaramál

Heilsa og öryggi á vinnustað

403-1

Stjórnunarkerfi um heilsu og öryggi á vinnustað

Öryggi og vinnuvernd

403-2

Auðkenning á hættu, áhættumat og rannsókn atvika

Öryggi og vinnuvernd

403-3

Þjónusta tengd heilbrigði á vinnustað

Heilsa og velferð

403-4

Þátttaka starfsmanna, samráð og samskipti um heilsu og öryggi á vinnustað

Heilsa og velferð

Öryggi og vinnuvernd

403-5

Þjálfun starfsmanna varðandi heilsu og öryggi á vinnustað

Heilsa og velferð

Öryggi og vinnuvernd

403-6

Heilsuefling starfsmanna

Heilsa og velferð

403-7

Forvarnir og mótvægisaðgerðir vegna áhrifa heilbrigði og öryggi á vinnustað og tengist viðskiptasamböndum beint

Heilsa og velferð

Öryggi og vinnuvernd

403-8

Starfsmenn sem falla undir stjórnunarkerfi um heilbrigði og öryggi á vinnustað

Heilsa og velferð

Öryggi og vinnuvernd

403-9

Vinnutengd slys á fólki

Öryggi og vinnuvernd

Þjálfun og menntun

404-1

Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann

Lykiltölur

Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri

405-1

Fjölbreytileiki stjórna og starfsmanna

Fjölbreytileiki og jafnrétti

405-2

Hlutfall grunnlauna og þóknana kvenna í samanburði við karla

Fjölbreytileiki og jafnrétti